MEYMAN and VELI_BRA
  ALEVI İNANCI
 

DÜN DOĞDUM BUGÜN ÖLÜRÜM

    Öğrenmek için Aleviyiz. Bizce Alevi inancının bütün bunların ne olduğu ve neden olduğu sorusuna cevabı vardır. Bizler bu cevabın arayışındayız. Başkaları nasıl yargılar, onların bileceği iş. Ama bizler açısından durum oldukça somut. Bütün sorunlarımızın çözümü Alevi inancında gizli. Bizlerin yığınla kanıtı var. Yine biliyoruz ki, karşıtlarımızın da. Şah Hatayi’nin de dediği gibi: "dün doğdum bugün ölürüm, ölen gelsin işte meydan"

    Alevilik İslam dışı ne ayrı bir din nede ayrı bir mezhepdir Alevilik islamın özü olup Hz.Ali’ye gönül bağı ile bağlanıp Hz.Ali’nin bütün buyurduklarının Allahın buyrukları olduğuna inanıp,Hz.Peygamberin hakka yürümesinden sonra Hz.Ali’nin etrafında toplanan birliğin ismidir alevilik .

    Alevilik Hz.Ali’ye mensup,İmam Ali’den yana olup,onun tasavvufi yolunu sürmenin adıdır.Alevilik bir Ehlibeyt yolu olarak İslamın özüdür.Cemel ve Sıffeyn savaşlarında bir tarafda Muaviye biz Ehli Sünnet vel cemaatız (Hz. Peygamberin sünnetini yerine getiriyoruz) diyordu.Hz.Ali ve taraftarlarını Rafiizilikle suçluyorlardı.

    Hz.Ali Ben konuşan kuranım deyip Muaviye ve taraftarlarının kendilerinin islamiyete ve kuran’a uymamak şöyle dursun,İslamiyeti ve Kuran’ı kendi amellerine uyduruyorlar deyip şiddetle lanetlemişdir. Diger tarafda İmam Ali’den yana olmak demek,İslam Peygamberinden yana olmak demekdir.

    Ebu Bekir’in Halife olmasıyle başlayıp,Ömer ve Osman’ın zamanında İslamı değerleri dışlanıp, yerine İslam dışı değerler ital edilerek,Muaviye’nin İslamıun başına getirilmesine büyük oranda zemin hazırlamışlardır.Muaviye Şam Valisi iken ,Hz.Ali’ye karşı isyan ederek ,biz Ehli Sünnet vel Cemaatız deyip İslamı Ümmeye oğullarının özlemini çektiği kendilerine özgü müşriklerin Kabede kıldıkları yedi vakit namazı abdesti ve oruçları alarak guya İslamın şartı imiş gibi gösterip o insanları,şartlandırıp şekillendirerek, biçimsel mantık üzerine kurulmuş totaliter bir sistemle, hayır ve şerrin Allah’dan olduğunu söylüyerek kaderciliğe bağlayıp bireylerin özgür düşüncelerini yok ederek, beynini karanlığa gömüp kitleleri yozlaştırarak o sevgi, barış,ve hoşgörü dini olan İslamiyeti canileştirip zalimleştirerek saltanaata dönüşrtürüp, kontrolü ellerinde tutmayı başarmışlardır.

    Hz. Peygamber buyurmuşturki,ben ilmin şehriyim Ali kapusudur.O öyle bir kapuki masumluğun ,paklığın,yiğitliğin,mertliğin,adaletin,ölmeden evvel ölmenin yolu, ilim ve irfan kapusudur.Hz.Ali’nin kapusundan girmeyenin yolu karanlıktır,cehalettir.Çunkü İmam Ali’nin ilminden feyz almamıştır.İslam Dünyasının irşad edicisi İmam Ali’dir.O bu görevi Hz.Muhammed’den almıştır.

İşte Alevilik budur. Realist, Rasyonel düşünen, batıni bir felsefedir.

    Aleviliğe göre gerçek bilgiye yani SIRRI HAKİKATE ulaşmak için kişinin bir rehbere yani yol göstericiye ihtiyacı vardır. İnsan kendi başına gerçek bilgiye ulaşamaz. Ve gerçek bilgiye ulaşmak için, pişmesi, olgunlaşması ve nefsi zaafiyetlerini yenerek kamil bir insan haline gelmesi gerekir.

Cehalet, en büyük düşmanıdır.

İnsan, doğadaki en üstün varoluş biçimidir,

Bunu sahip olduğu akla ve anlama yetisine

borçludur. Tanrısal bilgiye ulaşan akıldır.

Varlık bilgisini sezen akıldır. En büyük

kitap insandır. Aklıyla herşeyi kavrayabilme

yetisine sahip olan insan bu niteliği ile tanrıdır.

Bir cahilin ya da olgunlaşmamış bir bireyin,

yetki ve makam sahibi olduğunda insanlığa getirdiği acıları ve yıkımları gözönünde bulundurduğumuzda,

ARINMANIN, TEMİZLENMENİN, CEHALETTEN VE DOGMALARDAN KURTULMANIN ADIDIR ALEVİLİK.

Dört kapı (Şeriat, Tarikat, Marifet, Hakikat)kırk makam... Tanrıya, yani sevgiye ve insana giden yol...

Alevilik, temel hatları, değerleri ve ilkeleriyle insanlığın özsel kurtuluşunun yolunu açacak dinamiklere sahiptir.

Aleviliğe göre en büyük günah Allah'a karşı işlenen değil, insana ve doğaya karşı işlenen günahtır. Bu yüzden değil midir ki, NATO'nun İstanbul zirvesine çağrılan Alevi dernekleri Semah ekibini oraya göndermediler. Dediler ki, biz barışa ve kardeşliğe semah döneriz. Savaşa değil...

Gidi Yezit bize Kızılbaş demiş

Meğer Şah’ı sevdi dese yoludur

Yetmiş iki millet sevmedi Şah’ı

Biz severiz Şah-ı Merdan Ali’dir

 

Kırkımız bir katara dizildik

Hakk’a Muhammed’e ümmet yazıldık

Hakikatte şerbet olduk ezildik

Biz içeriz sâkicimiz Ali’dir

 

Gidi Yezit bizler haram yemedik

Bâtın olup gördüğümüz demedik

İkrâr birdir dedik geri dönmedik

Yedilir, yedicimiz (yardımcımız) Ali’dir

 

Muhammed dinidir bizim dinimiz

Cibril-i Emindir hem rehberimiz

Tarikat altından geçer yolumuz

Biz müminiz mürşidimiz Ali’dir

 

Pir Sultan’ım Nesimî’dir pîrimiz

Evvel kurban verdik Şah’a serimiz

On İki İmam meydanında dârımız

Biz şehidiz serdarımız Ali’dir

 

 

 

Zalime Zülfükar mazluma can olmaya var demek için aleviyiz.

 

 

 

 

En-el Hak diyenlerin yolunda gerçeğe ulaşmak için yürüyenlere

 

 

 

saygılarımla.

hazırlayan ....rojaazme [alıntı]
 
  Bugün 9 ziyaretçi (43 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=